Bedre vilkår for salg via online platforme

Få overblik over dine rettigheder som sælger

De store online markedspladser tager sig godt betalt for at lade andre sælge på deres platforme. Som sælger lægger du primært betalingen i en relativt ny, men ikke desto mindre svært eftertragtet valuta: data.

Annonce

Markedspladser som Amazon giver dig en usynlighedskappe på og truer dig med bål og brand, hvis du formaster dig til at kontakte en kunde. Og hvis du er rigtig uheldig, kopierer de dine bedst sælgende produkter og smider dine produkter om på side femten.

Men nu er der udsigt til bedre vilkår for sælgere på platformene. EU-parlamentet vedtog for nylig en forordning, der skal øge gennemsigtigheden af platformenes vilkår for erhvervsbrugere, forbedre klagemulighederne og gøre tingene mere fair for erhvervsbrugere.

Forordningen, som træder i kraft juni 2020, kan ses i sin helhed på eur-lex.europa.eu. Er du ikke lige i humør til 73 siders jura, kan du læse det væsentligste i dette sammendrag.

Hvem er omfattet er reglerne?

Reglerne gælder for følgende platforme:

  • Online markedspladser (f.eks. Amazon, Zalando og Coolshop)
  • App-butikker (f.eks. Apples App Store og Google Play)
  • Sociale medier for virksomheder
  • Prissammenligningstjenester (f.eks. Pricerunner og Kelkoo)

Derudover gælder en del af reglerne også for søgemaskiner som f.eks. Google, Yahoo og Bing. Dem vil jeg dog ikke komme ind på her.

Hvad angår platforme gælder de nye regler for kontrakter, som indgås med erhvervsbrugere, der er etableret i et EU-land og sælger til forbrugere i EU, og hvor platformen ensidigt fastsætter vilkår og betingelser.

Vilkår for platforme

Generelt foreskriver de nye regler, at en platforms vilkår, beskrivelser m.m. skal være lettilgængelige og skrevet i et almindeligt og forståeligt sprog, og at ændringer i vilkårene, begrænsninger, suspension og opsigelse skal meddeles brugeren på et ”varigt medium”, eksempelvis en mail.

Ændringer af vilkår

Platformen skal varsle ændringer mindst 15 dage i forvejen. Hvis ændringerne kræver, at brugeren foretager tekniske eller kommercielle tilpasninger, skal det ske med længere varsel.

Annonce

I forbindelse med ændringer har brugeren ret til at opsige kontrakten med 15 dages varsel inden ændringerne træder i kraft.

Platformen må ikke indføre ændringer med tilbagevirkende kraft.

LÆS OGSÅ: Online markedspladser – Trussel eller mulighed?

Data

Vilkårene for platformen skal indeholde en beskrivelse af henholdsvis platformens og brugerens adgang (eller mangel på samme) til data, som erhvervsbrugere og forbrugere opgiver for at kunne bruge platformen, eller som genereres ved brugen af platformen.

Det skal fremgå af beskrivelsen, hvilke kategorier af data, det drejer sig om, og hvilke betingelser der gælder for adgangen.

Hvis platformen videregiver oplysninger til tredjeparter, skal formålet med dette specificeres i vilkårene, og brugere skal informeres om en eventuel mulighed for at fravælge dataudveksling med tredjepart.

Vilkårene skal også indeholde en beskrivelse af, i hvilket omfang de oplysninger, som brugeren opgiver eller genererer, vil være tilgængelige for platformen efter udløb af kontrakten mellem platform og bruger.

Ranking

Det skal fremgå af vilkårene for platformen, hvilke parametre der er vigtigst for afgørelse af ranking i søgeresultater og årsagerne til, at disse parametre tillægges større betydning end andre.

Hvis brugere har mulighed for at påvirke rankingen mod direkte eller indirekte betaling, skal vilkårene indeholde en beskrivelse af disse muligheder og af betalingens effekt på rankingen.

Platformen har ikke pligt til at afsløre algoritmer eller andre oplysninger, der kan bruges til at manipulere søgeresultaterne.

Forskelsbehandling

Hvis platformen giver brugerne andre vilkår, end den giver sig selv (eller en bruger, som den kontrollerer), skal vilkårene for platformen indeholde en beskrivelse af denne forskelsbehandling.

Det gælder især, hvis forskelsbehandlingen vedrører ranking, adgang til data eller betaling for brug af platformen.

LÆS OGSÅ: Intensiveret indsats for fair konkurrence på nettet

Tilknyttede varer og ydelser

Hvis en platform eller tredjepart tilbyder forbrugerne tilknyttede varer eller ydelser forud for afslutningen af en transaktion, skal platformens vilkår og betingelser indeholde en beskrivelse af disse varer/ydelser samt en beskrivelse af erhvervsbrugerens eventuelle muligheder for at tilbyde sine egne tilknyttede varer/ydelser på platformen.

En vare/ydelse betegnes som tilknyttet, hvis den er et direkte relateret supplement til den primære vare/ydelse.

Restriktioner for salg via andre kanaler

Hvis en platform begrænser brugeres muligheder for at sælge de samme varer/ydelser til forbrugere via andre tjenester, skal platformen oplyse de vigtigste økonomiske, handelsmæssige eller juridiske årsager til begrænsningen i sine vilkår og betingelser.

Branding og markedsføring

Vilkårene for platformen skal indeholde oplysninger om eventuelle distributionskanaler og tilknyttede programmer, som platformen kan bruge til at markedsføre brugerens varer og ydelser.

Vilkårene skal også omfatte oplysninger vedrørende ejerskab til og kontrol med brugeres intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. varemærker, logoer og brands.

Platformen skal desuden sørge for, at brugerens identitet er klart synlig.

Begrænsning, suspension og opsigelse

Hvis en platform beslutter at begrænse, suspendere eller opsige brugerens mulighed for at sælge via platformen, skal platformen give brugeren besked om dette samt angive en begrundelse. Hvis platformen har taget beslutningen på baggrund af anmeldelser fra tredjeparter, skal brugeren have mulighed for at se indholdet af anmeldelserne.

Platformen skal desuden give brugeren mulighed for at få klarhed over mulighederne for at klage via den interne klagebehandlingsproces.

Hvis en platform vil opsige en bruger, skal det ske med 30 dages varsel. Ved begrænsning og suspension skal brugeren senest have besked, når begrænsningen eller suspensionen træder i kraft.

Det skal fremgå af vilkårene for platformen, hvad der kan føre til beslutninger om at begrænse, suspendere eller opsige brugerens adgang til at sælge via platformen.

Vilkårene skal desuden indeholde oplysninger om, hvordan erhvervsbrugeren kan opsige kontrakten med platformen.

LÆS OGSÅ: Alibaba lancerer engelsksproget forhandlerplatform

Klagemuligheder

Platformen skal sørge for, at der findes et internt system til behandling af klager fra brugere. Systemet skal være lettilgængeligt og gratis for brugerne, og platformen skal behandle klager hurtigt og effektivt.

Det skal fremgå af vilkårene for platformen, hvordan klagebehandlingssystemet fungerer, og hvordan brugeren kan tilgå systemet.

Platformen skal desuden offentliggøre oplysninger om bl.a. antallet af klager, de vigtigste klagetyper, gennemsnitlig behandlingstid og klageresultater.

Mindre platforme med under 50 ansatte og en omsætning på under 10 mio. € er ikke forpligtede til at etablere et internt klagebehandlingssystem.

Mægling

I vilkårene skal platformen udpege to eller flere upartiske, uafhængige mæglere, som i tilfælde af uoverensstemmelse med en bruger skal hjælpe parterne med at forsøge at nå til enighed. Platformen skal bære en rimelig andel af mæglingsomkostningerne for den enkelte sag, og forsøg på at nå til enighed gennem mægling påvirker ikke parternes ret til at indlede en retssag.

Mindre platforme med under 50 ansatte og en omsætning på under 10 mio. € er ikke forpligtede til at udpege mæglere.

Håndhævelse

Organisationer og foreninger, der repræsenterer brugeres interesser, samt offentlige organer har ret til at indbringe en sag for en national domstol i EU for at ”standse eller forbyde enhver manglende overholdelse” af kravene i forordningen fra platformens side.

Konklusion

Det må siges at være på sin plads med en mere omfattende oplysningspligt og en større gennemsigtighed fra platformenes side. De forbedrede klagemuligheder er også et plus, om end vi endnu har til gode at se, hvor stor en forskel de gør i praksis.

De, der sælger via platformene, havde nok håbet på, at platformene i et eller andet omfang var blevet påtvunget et krav om at dele data med erhvervsbrugerne. Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen.