Blog: Stærk interesse for ny viden om morgendagens salg

Der er behov for at nytænke salgsmodeller, mener Branchedirektør hos Dansk Industri, Annette Falberg.

Annonce

"Fredag 5. april havde vi første workshop i det helt nye projekt ”Morgendagens Salg”. Det foregår i samarbejde med fagforeningen Business Danmark, Copenhagen Business School og konsulenthuset Customer Agency.

De 11 testvirksomheder, der er med i projektet, får ny viden og nye værktøjer inden for salg samtidig med, at de får indsigt i både dansk og international salgsforskning. Vi laver en status på salget i Danmark ved bl.a. at kigge ind i bl.a. salgskulturen, styringsværktøjer, processerne, målstyring osv. Så ender virksomhederne bl.a. med at få et SalgsScoreCard samt en række ledelsesanbefalinger.

Annonce

Og hvorfor nu det, kunne man spørge.

Det skyldes, at indkøbsvaner verden over har ændret sig markant de senere år på grund af globaliseringen og digitaliseringen. Kunder over hele verden tager en stor del af kunderejsen selv. Blandt andet ved at researche og handle digitalt.


Succes inden for business to business handel

Det stiller helt andre krav til virksomhedernes salgsarbejde, og derfor skal vores nye projekt, i samarbejde med testvirksomhederne, nytænke salg, så salgsfunktionen kan finde sin nye identitet og ståsted, som matcher forandringerne i markedet.

Da jeg sad på workshoppen i fredags glædede det mig især at høre, at flere af testvirksomhederne gav udtryk for, at projektet tapper ind i et længe overset behov inden for salg.

En anden sidegevinst som blev nævnt på dagen var også, at flere af deltagerne så frem til at deltage i projektet for at blive del af et netværk af ligesindede, fremtidsorienterede salgsfolk.

Mit og projektgruppens overordnede formål med projektet er at videreudvikle salget og salgskompetencerne i virksomhederne.

Helt konkret vil vi fire samarbejdspartnere levere ny viden og værktøjer, der gør salgsarbejdet mere effektivt, professionelt, værdiskabende og komme med en række anbefalinger til, hvordan danske virksomheder får succes inden for business to business handel".

Kilde: Dansk Industri