Branchen kræver Corona-indsats af regeringen: ”Situationen er alvorlig”

Den laveste vækst i dansk økonomi siden 2013.

Coronavirussen har ramt store dele af dansk erhvervsliv benhårdt.

Mange virksomheder rækker desperat ud efter økonomisk sympati og beder regeringen tage situationen alvorligt.

Annonce

Derfor er det mere end velkomment, at regeringen nu kommer med en række hjælpeforanstaltninger til særligt udsatte virksomheder.

Der er virksomheder, der føler konsekvenserne af coronavirussen, som var de ramt af en regulær mukkert lige i panden. Vi har i de seneste mange dage været i løbende dialog med regeringen om forskellige muligheder for at hjælpe de særligt trængte brancher og virksomheder. Det, vi nu ser, er et fornuftigt første skridt, og jeg vil gerne rose regeringen for at handle hurtigt, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør hos Dansk Erhverv.

I et LinkedIn-opslag understreger han også situationens alvorlige karakter, og fortæller om et møde, hvor regeringen og myndighederne skal finde ud af, hvordan virussen skal håndteres fremadrettet.

Situationen er alvorlig. Vi har en god og tæt dialog med myndigheder og politikere. Det er Dansk Erhvervs klare anbefaling, at politikerne iværksætter tiltag, der kan understøtte de dele af dansk erhvervsliv, der er hårdt ramt af situationen.


Handling på fire hovedområder

Dansk Erhverv har forslået initiativer inden for fire hovedområder:

1) Likviditetsstyrkende initiativer
2) Klare meldinger fra myndigheder og regering
3) Nedbringelse af udgifter til løn og sygefravær
4) Ekspansiv finanspolitik kan komme på tale i en senere fase.

Du kan læse mere uddybende om initiativerne her. 

Det er også blevet besluttet, at regeringen nedsætter en såkaldt taskforce, som løbende vil følge udviklingen og handle derefter.

Annonce

Det her går stærkt. Det må vi bare sige. Fra den ene dag til den anden kan situationen ændre sig totalt, og derfor er vi også i Dansk Erhverv helt klar på løbende at være en del af corona-taskforcen, så vi sammen kan hjælpe dansk erhvervsliv på den bedst mulige måde. Nøgleordet her er fart. Det kommer til at kræve meget af os alle sammen, det er der ingen tvivl om, siger Brian Mikkelsen.

Men der er brug for yderligere tiltag fremadrettet, understreger direktøren.

De skal blandt andet være med til at nedbringe lønudgifter, for at undgå et stort antal afskedigelser.

Det vil være et vigtigt skridt, da det giver virksomhederne mulighed for at tilpasse arbejdsstyrken i en periode med markant lavere aktivitetsniveau. Det vil især gavne de brancher, der lige er nu hårdt ramt. Det drejer sig bl.a. om turisme-, oplevelse- og transportbrancherne, siger direktøren.

Desuden har Dansk Erhverv, i lyset af den seneste eskalering i virusudbruddet, nedjusteret sit skøn for BNP-væksten i år med 0,25 procentpoint til 1 procent.

Dermed er det nu vores forventning, at 2020 vil byde på den laveste vækst i dansk økonomi siden 2013, hvor den europæiske gældskrise tyngede dansk økonomi, afrunder Brian Mikkelsen.