Kvindelige vs. mandlige e-handels-iværksættere

Hvor forskellige er de egentlig?

Annonce

Den enorme vækst, som e-handlen har gennemgået i 2010’erne, har tiltrukket mange nye iværksættere, og der er sket noget med køns- og aldersfordelingen, både inden for e-handel og inden for iværksætteri generelt.

En ny rapport fra Clearhaus viser, at andelen af kvindelige iværksættere inden for e-handel er steget støt i løbet af de seneste fem år. I 2015 var kun hver femte e-handels-iværksætter en kvinde, men tal fra februar 2019 viser, at der nu står en kvinde bag 28,4 % af alle danske webshops.

Annonce

Kvinderne er stærkest repræsenteret i aldersgruppen 45-54 år, hvor hver tredje e-handels-iværksætter er af hunkøn. Modsat er der relativt få kvindelige iværksættere i de yngste og de ældste aldersgrupper. Blandt de 18-24-årige iværksættere er kun knap hver sjette en kvinde, og for de 70-79-årige er det ca. hver femte.

Samtidig er det værd at bemærke, at de 18-24-årige iværksættere udgør ca. 3,5 gange så stor en andel af det samlede antal e-handels-iværksættere som for fire år siden.

Rapporten peger på en sammenhæng mellem denne stigning og det faldende antal ansøgere til de videregående uddannelser. Det ser dog ud til at kvinderne står for en mindre del af stigningen, og man må derfor antage, at det særligt er de unge mænd, der vælger iværksætteriet frem for skolebænken.

LÆS OGSÅ: Iværksætterduoen, der byggede bro mellem e-handel og SEO

Mænds og kvinders valg af produktkategorier

Der er markante forskelle mellem, hvad mænd og kvinder vælger at sælge i deres webshop. Selv om produktkategorierne ”Husholdningsapparater og møbler”, ”Tøj”, ”Mad og drikke” ligger i top-5 hos begge køn, ser fordelingen meget forskellig ud.

For mændenes vedkommende fordeler valget sig jævnt over de fire mest populære kategorier, som udover ovenstående består af kategorien ”Elektronik og software”. Hver af disse står for ca. en sjettedel af alle mændenes webshops.

Kvindernes ubestridte favorit er tøj. Med en andel på 33 % er denne kategori mere populær end nr. 2, 3 og 4 tilsammen. Kategorien ”Skønhed” ligger lige nu på en fjerdeplads, men er i kraftig vækst og kan derfor let gå hen og overhale ”Mad og drikke”.