Må producenten forbyde dig i videresalg via Amazon, eBay og Alibaba?

Kan du få forbud mod at videresælge produkter gennem globale online markedspladser? 

Annonce

Selektiv distribution giver producenten mulighed for at styre, hvem der skal have lov til at videresælge deres produkter, men kun nogle produkter berettiger lovmæssigt til en afgrænsning.

Nedenfor får du tre specifikke krav, der skal opfyldes:

Annonce

  1. Produktets egenskaber: Produktet skal enten være teknisk komplekst og kræve specielt salgspersonale eller ”after-sales service” som f.eks. biler, kameraer, ure, højtalere og computere ellers skal det være luksuriøst eller med høj brandværdi, hvor producenten har et ønske om at bevare produktets aura.
  2. Ensartet afgrænsning: De kriterier, der bliver opsat for selektiviteten skal være ensartede objektive kvalitative kriterier, der gælder for samtlige potentielle forhandlere.
  3. Proportionalitet:
  4. De objektive kvalitative kriterier må ikke gå videre, end hvad nødvendigt er, for at imødekomme producentens behov. Proportionalitetsprincippet indebærer, at de kun kan stille krav til potentielle forhandlere, som står rimeligt i forhold til den udbudte kontrakt.

Selektiv distribution i praksis

Producenten af luksuskosmetik Coty er en af de virksomheder, som sælger deres produkter gennem et selektivt salgssystem. I 2017 lagde de sag an mod deres forhandler Akzente. Akzente havde solgt Coty-produkter på Amazon, hvilket deres aftale forbød dem.

Coty vandt retssagen, hvilket betyder, at et forbud mod anvendelse af tredjepartsplatforme, såsom Amazon, eBay og Alibaba kan være foreneligt med konkurrenceretten, såfremt det selektive salgssystem opfylder de ovenstående tre kriterier..

Vil du vide mere?

Så kan du downloade et gratis dybdegående notat fra Advokat, LL.M., partner Anders Wernblad og advokatfuldmægtig Frederik Haugsted om selektiv distribution på globale online markedspladser

Notatet er alene vejledende og kan ikke erstatte egentlig juridisk rådgivning.