Ny ordning: Mindre virksomheder kan få momsen tilbage

Begrænser tab og fremskynder produktion.

Udbruddet af cononavirus har indtil videre haft enorme sundhedsmæssige såvel som økonomiske omkostninger i hele verden, og det er ikke slut endnu.

For 2020 som helhed peger scenarier for den økonomiske udvikling på, at BNP kan falde med mellem 3 og 6 procent i år.

Annonce

En ny ordning skal forbedre små og mellemstore virksomheders overlevelsesmuligheder.

Regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter har handlet resolut og hurtigt og spændt et bredt sikkerhedsnet ud under de danske virksomheder og danske lønmodtagere. Vi kan desværre ikke undgå tab af arbejdspladser i de næste måneder, men hjælpepakkerne begrænser tabene og vil gøre virksomhederne bedre i stand til hurtigt at komme i gang igen med produktionen på den anden side af krisen, udtaler Finansminister Nicolai Wammen og fortsætter:

På denne baggrund tager regeringen i dag initiativ til en ny låneordning for små og mellemstore virksomheder. Ordningen forbedrer overlevelsesmulighederne for små og mellemstore virksomheder, der kan have vanskeligt ved at opnå lån i banken, siger han i en pressemeddelelse.

Helt konkret er det den moms, som virksomhederne har indbetalt i marts, der vil blive tilbagebetalt som et lån.

Lånet vil være rentefrit og skal tilbagebetales den 1. april 2021.