Momsgabet er tårnhøjt

Udgjorde 137 mia. i 2017

Det såkaldte "momsgab" – eller forskellen mellem de forventede momsindtægter og det beløb, der rent faktisk inddrives – er blevet en smule mindre end tidligere år, men det er fortsat meget stort.

Annonce

Dette betydelige momsgab understreger igen behovet for den omfattende reform af EU's momsregler, som blev foreslået af Kommissionen i 2017, og for øget samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at slå ned på momssvig og få reglerne til at til at fungere for lovlydige virksomheder og erhvervsdrivende.

Det skriver Europa-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Ifølge en undersøgelse fra Europa-Kommissionen, der offentliggøres i dag, gik EU-landene i 2017 glip af i alt 137 mia. EUR i momsindtægter, der trods et fald fra 145,4 mia. euro i 2016, stadig er alarmerende højt.

Kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, Pierre Moscovici, udtaler:

- Det gunstige økonomiske klima og nogle kortsigtede politiske tiltag, som EU har iværksat, har bidraget til at mindske momsgabet. For at opnå mere meningsfulde fremskridt er der imidlertid brug for en gennemgribende reform af momssystemet for at gøre det mere modstandsdygtigt over for svig. Vores forslag om at indføre et endeligt og erhvervsvenligt momssystem er fortsat på bordet. Medlemsstaterne har ikke råd til at se til, mens milliarder tabes som følge af momskarruselsvig og manglende konsekvens i systemet.


En forenkling af momsregler

Hos Dansk Erhverv er fagchef for moms, Ulla Brandt, meget opmærksom på at sikre stærkt kontrol fra skattemyndighedernes side.

Det er i særdeleshed med henblik på e-handelsområdet og den meget omfattende svindel, der foregår online, når virksomheder uden for Danmark leverer varer til landet, uden at opkræve den korrekte moms.

- Årsagerne til det stadig alt for høje momsgab er komplekse og afhænger uden tvivl af en lang række faktorer, såsom momssvindel, konkurrenceforvridende og ineffektive momsregler, manglende myndighedskontrol m.v. Kommissionen arbejder intenst på at forenkle momsreglerne, gøre dem mere robuste over for momssvindel og vigtigst af alt at øge samarbejdet på tværs af grænserne mellem de nationale skattemyndigheder. Det bakker Dansk Erhverv selvfølgelig op om, siger Ulla Brandt i en kommentar.

Annonce

I mange lande udgør moms det største provenu til statskasserne, og er samtidig et af de vigtigste konkurrenceparametre for såvel danske som udenlandske virksomheder.

Derfor lægger Dansk Erhverv afgørende vægt på et velfungerende og effektivt momssystem som katalysator for en øget konkurrencekraft på EU-plan.