Nye regler om moms på gavekort udsat til 1. juli 2019

Stor lettelse hos Dansk Erhverv

EU har vedtaget et nyt regelsæt for den momsmæssige behandling af gavekort, skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

Annonce

Ideen med regelsættet er at sikre ens behandling af vouchere/gavekort i alle EU-lande og at undgå, at gavekort pålægges moms i det ene land og ikke pålægges moms i det andet.

Direktivet blev vedtaget helt tilbage i juni 2016, men blev først fremsat ved Folketingets åbning den 3. oktober i år og bliver først færdigbehandlet d. 20. december, altså kun godt en uge før implementeringsfristen, som oprindelig blev sat til 1. januar 2019.

Hvis ændringerne skulle træde i kraft med så kort varsel, ville mange virksomheder få svært ved at nå at blive klar til at overholde de nye regler. Det har fået bl.a. Dansk Erhverv til at bede om en udskydelse af ikrafttrædelsesdatoen.

– Det er et kæmpe problem, fordi de mange berørte danske butikker og andre virksomheder midt i deres allermest travle tid på året ikke har en chance for at tilpasse deres systemer til det nye regelsæt. Dansk Erhverv har derfor opfordret politikerne til at udskyde reglernes ikrafttræden med et halvt år. Vi er meget glade for, at der nu er blevet lyttet,” siger Ulla Brandt, fagchef i Dansk Erhverv.

LÆS OGSÅ: Geoblocking-forbuddets betydning for din webshop

Ulla Brandt peger på, at de mange danske virksomheder, der bliver berørt af reglerne, har behov for tid til at ændre forretningsgange og tilpasse deres IT-systemer til de nye regler.

– Vi er ikke begejstrede, men når det skal være, så skal der være en ordentlig indkøringstid. Det er der en bedre mulighed for nu. Som sagt skulle regelsættet træde i kraft til nytår, men der er både fortolkningstvivl og afgrænsningsproblemer. Dette på trods af, at EU-direktivet faktisk blev vedtaget for 2½ år siden. Det er desværre hverken første eller sikkert ikke sidste gang, at vi halter efter med danske love, der skal implementere EU-momsregler. Her må vi være ærlige og sige, at der er plads til klare forbedringer fra de danske myndigheders side, mener Ulla Brandt.

Hvilke typer gavekort er omfattet af reglerne?

Et gavekort skal opfylde to betingelser for at være omfattet af de nye regler.

Annonce
  1. Gavekortet skal udelukkende kunne indløses i Danmark.
  2. Gavekortet skal udelukkende kunne bruges til betaling af momspligtige varer og/eller ydelser.

Hvis et gavekort kun opfylder den ene af betingelserne, er det ikke omfattet af reglerne.

LÆS OGSÅ: Skærpet praksis for kryptering af mails fra nytår

Hvad indebærer reglerne?

På nuværende tidspunkt skal der ikke afregnes moms ved udstedelse af et gavekort. Først når gavekortet indløses, skal det med i momsafregningen.

Når de nye regler træder i kraft, skal man i stedet afregne moms allerede når gavekortet udstedes.

I dag kan man som udsteder glæde sig over den likviditetsfordel, der ligger i at kunne vente med at betale moms, til gavekortet bliver indløst. Med de nye regler forsvinder denne fordel.

Hvad med gavekort der aldrig bliver indløst?

Hvert eneste år bliver et enormt antal gavekort glemt, forlagt eller forældet.

Hvis et gavekort ikke bliver indløst, skal udstederen af gavekortet, ifølge revisionsfirmaet BDO, i dag kun betale 22% selskabs- eller virksomhedsskat af indtægten af det uindløste gavekort – og altså ingen moms. Et ubenyttet gavekort på 500 kr. udløser altså en selskabs- eller virksomhedsskat på 110 kr., svarende til 22% af gavekortets værdi.

Med de nye regler skal der først betales moms og derefter indkomstskat af det resterende beløb. Regnestykket kommer nu til at se således ud:

Først betales der 20% moms af de 500 kr. Derefter betales der 22% indkomstskat af de resterende 400 kr. I alt må udstederen nu punge ud med 188 kr.