Overgangsordningen for SCA-reglerne giver e-handlen ro på

Finanstilsynet er i dialog med betalingsbranchen om milepæle for implementeringen

Finanstilsynet offentliggjorde i går, at man har besluttet at give betalingsbranchen yderligere 18 måneder til at implementere de nye regler om SCA for kortbetalinger på nettet.

Annonce

Finanstilsynets beslutning kommer, efter at virksomheder og brancheforeninger inden for betalings- og e-handels-branchen på det seneste har udtrykt bekymring for konsekvenserne af, at betalingsvirksomhedernes tekniske løsninger ikke når at blive klar til 14. september.

– På baggrund af dialogen med aktørerne på det danske betalingsmarked er det Finanstilsynets vurdering, at markedet kan være klar til at leve op til de nye regler den 14. marts 2021. Finanstilsynet vil derfor tillade, at kortudstedere, kortindløsere og e-handelen får yderligere 18 måneder til at sikre, at de nye regler overholdes, skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Hos Dansk Industri falder Finanstilsynets udmelding i god jord.

– I DI er vi overordentlig tilfredse med den beslutning, som sikrer at virksomhederne ikke mister omsætning (og kunder), og at alle os der handler på nettet, ikke bliver mødt med afviste betalinger, siger Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør for DI Handel.

Hun understreger, at DI bakker stærkt op om indsatsen for at gøre det mere sikkert at handle på nettet og minimere svindel, og at tilfredsheden med Finanstilsynets beslutning på ingen måde drejer sig om en modstand mod SCA-reglerne, men om en fornuftig hensyntagen til danske virksomheder og forbrugere.

Reglerne træder fortsat i kraft 14. september

Allerede i tirsdags meddelte FDIH, at Finanstilsynet ”har valgt at udsætte datoen for indførslen af de omdiskuterede SCA-regler”. Det må dog siges at være en sandhed med modifikationer, idet der ikke er tale om en egentlig udsættelse, men i stedet om en overgangsordning, hvor banker, indløsere og PSP’er gradvist skal implementere reglerne i løbet af de kommende 18 måneder.

– Finanstilsynet understreger, at implementeringsperioden ikke ændrer på, at reglerne om stærk kundeautentifikation træder i kraft den 14. september 2019. Dette er bl.a. relevant for hæftelses- og ansvarsreglerne i lov om betalinger i tilfælde af, at der ikke er anvendt stærk kundeautentifikation, lyder det i pressemeddelelsen fra Finanstilsynet.

Selv om reglerne altså fortsat træder i kraft 14. september, behøver danske e-handlere ikke at frygte afviste betalinger, lige som de absurde udfordringer, som abonnementsforretninger kunne have stået med, ikke går hen og bliver til virkelighed.

Annonce

– Det betyder i praksis, at loven træder i kraft, men at Finanstilsynet venter med at føre tilsyn indtil den 14. marts 2021, fortæller Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør for DI Handel.

Kun en overgangsordning?

For nogle lyder ordet ”overgangsordning” nok knap så fordelagtigt som ordet ”udsættelse”, men i praksis kan det godt vise sig at være en bedre løsning.

Hvis Finanstilsynet havde givet en decideret udsættelse, kunne man risikere, at projektet ville blive lagt på hylden for en tid (og blive der lidt for længe), så vi stod i en lignende situation igen om 18 måneder. Med en overgangsordning sikrer man, at der løbende arbejdes på implementeringen, så alle parter kan nå at blive klar til 14. marts 2021, hvor Finanstilsynet begynder at føre tilsyn.

– Finanstilsynet vil nu sammen med alle kortindløsere og kortudstedere i Danmark omsætte de implementeringsplaner, der er blevet drøftet med aktørerne på markedet, til konkrete, operationelle milepæle for, hvordan aktørerne vil sikre overholdelse af reglerne senest den 14. marts 2021, skriver Finanstilsynet.

Glem ikke forbrugerne

SCA-reglerne er blevet flittigt diskuteret blandt fagfolk i betalings- og e-handels-branchen, men spørger man folk på gaden, er det de færreste, der har hørt om dem.

– Da de nye regler stadig vil træde i kraft, vil mange forbrugerne og virksomheder blive mødt med et ekstra step i forbindelse med deres online betalinger enten nu, i løbet af eller efter overgangsperioden. Det kan på den korte bane medføre spørgsmål, skepsis og måske et nøk ned i virksomhedernes konvertering på deres webshops. I DI opfordrer vi derfor til, at betalingsindustrien iværksætter nogle informationskampagner målrettet danske forbrugere, så de kan føle sig trygge med de nye regler allerede fra ikrafttrædelsesdagen, siger Sidsel Dyrholm Holst.


ANDRE ARTIKLER OM SCA-REGLERNE: