Saxo møder markedet med værdibaseret brandingstrategi

”Det er tid til ro og fordybelse”. Ehandel.dk har kontaktet Jørgen Balle Olesen, administrerende direktør og stifter af Saxo.

Hvordan arbejder Saxo, Danmarks førende online boghandel, med positionering på et konkurrencepræget, digitalt marked, hvad har forbrugerne behov for og hvordan ser fremtiden ud, når de helt store konkurrenter banker på?

Annonce

Det handler helt grundlæggende om at tage de samfundsbevidste briller på.

Et zapper-agtigt fake news-helvede

- Vi er drevet af et overordnet konkurrencebillede og trends i tiden. Èn af de vigtigste fokuspunkter er, at vi allesammen har brug for mere ro og fordybelse – vi skal væk fra det fragmenterede, zapper-agtige fake news-helvede. Der er studier, der indikerer, at læser vi blot 6 minutter dagligt, reducerer vi risikoen for stress med 66 %. Studier, som klart understøtter vores underliggende forretningsmodel, siger direktør Jørgen Balle Olesen.

Der er brug for fordybelse, mener han, og efter flere års fald i salg af fysiske bøger er markedet endelig stabiliseret. Den fysiske bog er et sejlivet fænomen, men der er selvfølgelig også fokus på at styrke det digitale miljø.

- Et andet fokus er naturligvis det digitale, som også vinder frem, herunder eksempelvis lydbogen. Danskerne får nye vaner, de begynder at lytte mere – også for at udnytte tidslommerne. Det er blevet muligt at lytte til noget meningsfyldt, når man skal transportere sig selv i bil eller tog. I min optik er det en positiv udvidelse af branchen. Lydbøger og fysiske bøger går hånd i hånd.

Lige nu har Saxo godt fat i hjemmemarkedet, men selv om selvtilliden er i top, er det vigtigt at tage sine forholdsregler, når en anden stor spiller på markedet kridter banen op.

En stærk nichespiller

Det er længe frygtet fra mange, danske e-handlere, at Amazon indtræder i Norden. Jørgen Balle Olesen mener dog, at Saxo står stærkt uanset:

- Hvis vi antager, at Amazon kommer, og det gør de jo nok en dag, så vil Saxo have en stærk niche position, idet vi dækker hele værdikæden; fra produktion til distribution og konsumering. En anden ting er, at der er en generel vækst inden for e-commerce, og fordi bøger egner sig til e-commerce – de er nemme at pakke og sende – så vil der også ske det, at e-commerce-andelen stiger. Vi forestiller os, at de 25 % af det samlede marked, som online-boghandlen ligger på i dag, potentielt kan fordobles over en årrække, så det vil være et stigende marked, vi online spillere skal slås om.

I cementeringen af forretningen har Saxo endvidere arbejdet med flere nye fokusområder i sin brandingstrategi, som bevæger sig væk fra idéen om, at det ”bare” skal være hurtigt, nemt og billigt. Det var ’nok’ i den første bølge af e-commerce i slaget mod de traditionelle forhandlere, men nu skal der en mere værdipræget brandingstrategi til.

Annonce

- Vi har fokus på, hvad bøger rent faktisk kan gøre for vores læsere. For Amazon er det i princippet lige meget, hvad de sælger - de har ikke mulighed for at gå i dybden. Vi har et stærkt afsæt i form af dybt kendskab til det danske bogmarked og har mulighed for at dyrke fx læser-forfatter-relationer, læser-læser dialog, events… alt muligt omkring læsere og læsning.

Et andet led i Saxo’s brandingstrategi er at udbygge relationen med Unicef. I dagens samfund oplever virksomheder i stigende grad et ansvar for, hvad der foregår i verden. Tanken er, at når man køber en bog hos Saxo og beriger sig selv, har man i samme omgang også mulighed for at berige andre i verden med samme oplevelse.

 - Vi vil prøve at positionere os på en positiv måde i forhold til de store internationale udfordringer, vi alle står overfor – og i stigende grad også bliver ramt af lokalt. FN’s verdensmål danner en fornem ramme for virksomheders involvering i løsningen af disse udfordringer, og her har samarbejdet med Unicef om forbedring af børns uddannelse været oplagt i forhold til Saxo’s værdier, siger direktøren.

Han fortsætter:

- Vi tænker også i stigende grad på deling af ressourcer og miljøhensyn. Vi skal sætte strøm til en recirkulation af alle de her bøger, som vi jo ved, at kunderne har købt. I den forbindelse kan vi tilbyde dem at videresælge, så de kan dele deres bogoplevelser via Saxos platform. Vi vil gerne skabe levende bogreoler og understøtte, at man genbruger, så det ikke bare er én person, der læser den enkelte bog.

Så hvordan markedsfører Saxo sig med denne profil?

- Det emotionelle aspekt er centralt for vores værdiposition. Vi vil gerne vise, hvad bøger kan gøre for os – ikke bare med ro og fordybelse, men også med indsigt, empati og viden. I det hele taget lægge vægt på, hvad bøger kan gøre for at udvikle os som mennesker. Samtidig er vi i gang med en omstilling fra en traditionel styksalgsforretning mod en abonnementsbaseret og mere loyalitetsskabende medlemsvirksomhed. Vi er den eneste boghandel, der tilbyder både en stærk streaming-tjeneste med fri adgang til digitalt indhold i form af e-bøger og lydbøger, og samtidig understøtter de fysiske bøger i form af lavere priser og gratis forsendelse – alt i én. Vi vil gøre det nemt at læse uanset format og platform, og lige meget hvor man befinder sig. Og så skal vi videreudvikle de ’communities’, der opstår mellem læserne og i forhold til forfatterne, så læserne opnår værdi hos os – også udover den værdi, som den enkelte bog giver i sig selv.

En boglig transformation

I de sidste 20-30 år er der sket en transformation i måden, vi bevæger os på og dyrker motion.

Nu er tiden kommet til, at man også på læseområdet skal ruste op, så hjernen bliver trænet og kommer ’i form’. Ifølge Jørgen Balle Olesen giver det fantastiske oplevelser at være læser; det skaber ro og fokus, hvilket er både stressreducerende og på sigt kan modvirke demens-sygdomme.

På samme måde kan man drage en sammenligning til fødevareindustrien, hvor der i 60’erne skete en revolution. Både frysere og fastfood sneg sig ind i billedet – men hvad ser vi nu? Et samfund, der lige så stille bakker på ’convenience’ og skifter til ’slowfood’ og organiske fødevarer. Vi er blevet bevidste om at fastfood ikke er vejen frem.

Saxo leder efter samme transformation på informations- og læseområdet.

- For nogle år siden gik ingen til motion, men nu er det blevet en folkevane. På samme måde skal vi have implementeret læsning i samfundet, så vi kan vedligeholde den mentale kapacitet og puste liv i fantasien. De sociale medier er på samme måde at opfatte som ren fastfood, og jeg tænker mig, at der nu opstår et stigende behov for ’slowfood’ til hjernen – bøger, der giver mulighed for dybere, mere værdifulde fikspunkter. afrunder direktøren.