Skomager, hvor er din læst?

Detailhandelsuddannelserne under luppen

”Plejer” er ikke død. Den gamle kending lever i bedste velgående i mange danske virksomheder.

Annonce

Bevares, der behøver sådan set ikke at være noget galt med ”Plejer”, men ”Plejer for Plejers skyld” kan hænge som en hæmmende dødvægt omkring anklerne på innovative og visionære medarbejdere.

Senior HR Manager og uddannelsesansvarlig for bl.a. elevuddannelserne hos Salling Group, Jon Skålerud, har sammen med sit team arbejdet for at undgå ”Plejer for Plejers skyld” på Salling Groups elevuddannelser. Der optages hvert år mere end 500 nye elever på elevuddannelserne i Salling Group, der med sine 53.000 medarbejdere er en af Danmarks største handelsvirksomheder.

Jon Skålerud giver her en vurdering af, i hvor høj grad detailhandelsuddannelserne er gearet til en fremtid, der er præget af disruption, samt hvilke kompetencer og egenskaber, den kommende generation af detailhandelselever bør tilegne sig på uddannelsen.

Da Jon Skålerud i august 2015 fik ansvaret for elevuddannelserne på Salling Group Academy, satte han i samarbejde med underviserne det mål, at uddannelserne skulle gøres så praksisnære som muligt. Samtidig skulle de have det lange lys på og gøre de unge i stand til at adapte og udvikle fremtidens detailhandel, som er under konstant forandring.

– Vi fandt behov for at redefinere den undervisning, vi leverede, de cases, vi tog udgangspunkt i, og nogle af de undervisningsmetoder vi arbejdede med, så de flugtede med en detailhandel, som løbende bliver disruptet. Vi har bevæget uddannelsen fra en traditionel købmandsuddannelse med personligt salg og produktkendskab, til en uddannelse med driftskompetencer, omnichannel-forståelse, selvindsigt og personlige kompetencer som bærende elementer, fortæller han.

Målet har været at forberede eleverne bedre på de jobs, hvor der i særlig grad bliver efterspørgsel efter dem i fremtiden, bl.a. på de første lederniveauer i butikkerne.

– Den store udfordring på brancheniveau var, at detailhandlen gennem flere år har rykket sig hurtigere end de detailhandelsuddannelser, de unge tager, siger Jon Skålerud og tilføjer: Vi skal have eleverne til at hjælpe til med at skubbe det hele fremad gennem deres opdaterede viden, forståelse for nye teknologier og forandringsparate mindset. Det stiller nye krav til de faglige udvalg, der sætter rammerne om uddannelserne. Det stiller nye krav til skolerne – og til virksomhederne, der skal uddanne eleverne, siger Jon Skålerud.

LÆS OGSÅ: Ny i førersædet hos Wupti: Salling Group opruster i kampen mod internationale markedspladser

Annonce

Mere fokus på omnichannel

Samspil mellem fysiske og digitale kanaler, også kaldet omnichannel, rummer store potentialer, som ifølge Jon Skålerud skal udnyttes endnu bedre.

– Vi har i uddannelses-Danmark behov for at tænke omnichannel endnu mere ind i detailhandelsuddannelserne. Vi må ikke se digital og traditionel detailhandel som to afsondrede verdener. De går hånd i hånd – og bliver i højere grad hinandens forudsætninger, siger han.

Det er afgørende, at udviklingen i uddannelserne følges ad med den virkelighed, som eleverne sendes ud i, og at de får mulighed for at omsætte det, de lærer, til praksis.

– Det er ikke fremmende for hverken elevernes udvikling eller virksomhederne, hvis der er en kulturel glasvæg mellem det, eleverne kommer med, og den virkelighed det skal hjem og virke i, siger Jon Skålerud.

Han mener dog, der er grund til at tro, at barriererne i forhold til disruption bliver mindre, i takt med at de nye generationer kommer ind på arbejdsmarkedet:

– Tidligere kunne man nok i høj grad bede den nyere generation om at adapte den virkelighed, de kom ind i, og bare tilpasse sig. Det tror jeg ikke, den generation der kommer ind nu, vil være med til.

Hvis Jon Skålerud har ret i sin antagelse, bliver det hårde tider for ”Plejer for Plejers skyld”. Han har stor tillid til, at de unge har masser at byde på.

- Jeg havde fornøjelsen af at sidde i dommerpanelet til Danish Retail Awards, hvor jeg var med til at pege på årets bedste fagprøver inden for detailhandlen. Et fælles kendetegn for de nominerede var, at eleverne havde tilført det traditionelle et strejf af nytænkning, for eksempel ved at introducere ny teknologi, tage digitale salgs- og markedsføringskanaler i brug og udfordre normer og vaner i de traditionelle koncepter. Det siger meget om, hvad den nye generation af talenter i dansk detailhandel formår – og hvordan de kan gøre en forskel, hvis de bringes i spil på den rette måde, siger han.

Fremtidens erhvervsuddannelser

Den tid, hvor de fleste havde den samme profession gennem hele deres arbejdsliv, er forbi. Allerede nu skifter mange af os job eller jobfunktion langt oftere end vores forældre, og alt tyder på, at nutidens teenagere kommer til at gøre det endnu oftere.

– Skomageren bliver ikke længere ved sin læst. Det er det, vi skal uddanne den kommende generation til, lyder det fra Jon Skålerud.

På nuværende tidspunkt findes der 108 forskellige erhvervsuddannelser. Jon Skålerud ser dem som 108 siloer, der i for høj grad stavnsbinder de unge i en tidlig alder og afskærer dem fra alt for mange muligheder.

– Hvis man tager handel som speciale og derefter ønsker at komme i lære i Bilka, så kan man ikke det, fordi handel og detailhandel åbenbart i tidernes morgen blev set som to isolerede spor, siger han med sarkastisk undren.

Jon Skålerud mener, at en gennemgribende revidering af erhvervsuddannelserne er påkrævet.

– Siloerne skal brydes ned. I stedet skal vi have brede, generiske uddannelser og øget mulighed for at specialisere sig løbende gennem arbejdslivet, siger han.

I den digitale verden forældes viden med lynets hast. Vi har brug for løbende at uddanne os og opdatere vores viden for at være på omgangshøjde med udviklingen. Gør vi ikke det, risikerer vi, at vores kompetencer bliver værdiløse i løbet af ganske få år. Jon Skålerud mener derfor, at den dybdegående, fagspecifikke specialisering bør spille en mindre rolle i erhvervsuddannelserne.

Ved siden af sin stilling hos Salling Group er Jon Skålerud medlem af Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Advisory Boardet for Videncenter for Digital Handel, som begge har været med til at udvikle den nye salgselev-uddannelse med speciale i Digital Handel.

– Uddannelsen skal give digital dannelse, et digitalt mindset og digital forståelse og kun i begrænset grad fokusere på funktionelle kompetencer. De skal IKKE lære at programmere eller bygge hjemmesider på uddannelsen. Det kan godt være, at de skal prøve det, så de får en forståelse for mekanismerne, men eleverne skal ikke blive funktionelle eksperter inden for områder, der er væsentligt forandret, inden de er færdige med deres ungdomsuddannelse, afrunder Jon Skålerud.