Stor stigning i konkurser i marts

Skyldes i høj grad teknik

Annonce

Mange af konkurserne i marts måned er sket i Hovedstaden og for iværksættervirksomheder (såkaldte IVS’er). En nærliggende forklaring er derfor, at Sø- og Handelsretten har konkursbehandlet en større pulje af små IVS-virksomheder.   

- Det samlede antal konkurser i årets tre første måneder er 2.429, hvilket er en stigning på 73% sammenlignet med samme tre måneder sidste år. Stigningen i antallet af konkurser er fordelt over alle dele af landet med undtagelse af Sjælland (ekskl. Hovedstaden). Hovedstaden har den klart største stigning i antal konkurser, hele 153%, sammenlignet med 2018, siger Bo Rasmussen, Nordisk salgsdirektør i Experian, i en pressemeddelelse.

Annonce

Også målt i faktiske tal er den største stigning i antallet af konkurser sket i Hovedstaden, hvor der har været 901 flere konkurser i 2019 sammenlignet med de første tre måneder i 2018.

Det er dog ikke så overraskende, da det samlede antal af virksomheder også er langt det største i Hovedstaden. I den anden ende af tabellen oplevede Nordjylland og Østjylland de mindste stigninger på henholdsvis 14 og 18 i årets to første måneder.

- Det historisk høje niveau af konkurser er besynderligt set i lyset af de gode konjunkturer. En stor del af forklaringen er imidlertid IVS’er, som har få eller ingen ansatte, og hvor kravet til startkapital er lavt. Mange af disse virksomheder har begrænsede aktiviteter, og når de går konkurs er skaderne begrænsede, siger Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for samfundsøkonomi og analyse i Dansk Erhverv.

Virksomhedsformen IVS har eksisteret siden januar 2014, og der er oprettet mere end 41.000 af denne type. En analyse fra Erhvervsstyrelsen viser, at den hyppigste måde, hvorpå iværksætterselskaber bliver opløst, er tvangsopløsning eller konkurs.

Da det er dyrt at administrere, har Erhvervsminister Rasmus Jarlov den 28. februar i år varslet, at selskabsformen bliver afskaffet igen.