”Vi vil give dansk erhvervsliv flere digitale købmænd”

Ehandel.dk har talt med chefen for Videncenter for Digital Handel, Lars Henrik Larsen, om nye planer og initiativer, som skal højne de digitale kompetencer på erhvervsskolerne rundt omkring i Danmark.

Hvad er Videncenter for Digital Handel?

Annonce

- Vores største ambition er at dygtiggøre eleverne inden for digital handel og dermed give dem de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Den grundtanke afspejler enhver af vores aktiviteter. Styrken ved erhvervsuddannelserne er, at man får mulighed for at forme en kommende medarbejder. Når vedkommende er færdiguddannet, eksisterer der både en stærk teoretisk og praktisk ballast. Netop manglen på relevant praktisk erfaring er ellers den største udfordring, når man skal ansætte unge mennesker.

Hvad gør I helt konkret?

- Det, vi prøver, er at give dem, der har lyst og mulighed for det, en masse viden omkring digital handel. I den sammenhæng spiller vi på flere strenge. Vi har været med til at udvikle en ny erhvervsuddannelse med et helt særligt fokus på digital handel - en uddannelse som vi tror vil blive meget efterspurgt i de kommende år. Uddannelsen vil give de kommende medarbejdere kompetencer inden for digital markedsføring, logistik, drift af webshop, dataanalyse m.m.
Videncenter er med til at udarbejde undervisningsmateriale til uddannelsen, og det har vi gjort i samarbejde med undervisere fra en masse erhvervsskoler. I den forbindelse har vi også et adviseryboard, med deltagelse fra både Bestseller, Jysk og Salling Group, som bidrager med at skabe bindeleddet mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet.
Det tætte samarbejde med virksomhederne giver os løbende input til hvilke kompetencer, der er relevante og efterspurgte. Det er dét, erhvervsskolerne kan, sammenlignet med de højere læringsanstalter: den tætte forbindelse med erhvervslivet.
Dernæst er det selvfølgelig også vigtigt for os – og måske endda det vigtigste - at underviserne bliver kompetenceudviklet. At de også får den seneste viden inden for området. Således sikrer vi, at eleverne får de bedste vilkår for at få udviklet deres kompetencer inden for digital handel.

LÆS OGSÅ: Skomager, hvor er din læst?

Er det udelukkende erhvervsskolerne, der får det her tilbud?

- Vi er faktisk også i gang med et projekt, hvor vi skal ind og lave noget undervisningsmateriale, man kan bruge i folkeskolen. Det er også vigtigt for os, at folkeskoleelever bliver opmærksomme på, at der er et valg, der hedder en erhvervsuddannelse.

Hvordan kan man udvide dét, I arbejder med nu?

-Vi har blandt andet fået støtte fra Salling Fonden til at lave et talentdudviklingsprojekt, som har til formål at opsamle de bedste elever i Danmark, og give dem de bedste muligheder for at udnytte deres fulde potentiale. Det gør man ved at sikre, at disse elever får de bedste undervisere, og bliver udfordret akademisk – at man helt overordnet set hæver barren. Det bliver et skræddersyet forløb på et højere niveau end det sædvanlige.
Formålet er at vise erhvervslivet, hvad man kan drive det til inden for erhvervsskole-regi. Det skaber et rigtig godt billede af institutionerne, og samtidig opmærksomhed på noget, jeg føler, er overset i allerhøjeste grad. Vi skal have lagt grobund for noget mere prestige.

Annonce

Hvordan kan man som e-handler få gavn af de tiltag, I laver? 

- Vi arbejder benhårdt for at sikre, at der vil være kompetente medarbejdere til at styrke danske e-handelsvirksomheder. Virksomhederne skriger på arbejdskraft inden for dette område og nu kan de få dem. Gennem praktikken kan virksomhederne endda forme eleverne, så de kommende medarbejdere bliver så værdifulde og relevante som muligt.

Nu er I jo ret nye: Hvad har I af drømme for næste år?

-Optimalt set har vi fået en masse elever til at vælge specialet ’Digital Handel’ på erhvervsskolerne, og samtidig fået gjort en masse elever interesseret i digital handel. Det giver virksomhederne mulighed for at få nye medarbejdere, der er opdateret i deres vidensbank og kan komme og gøre en forskel, så danske virksomheder bliver ved med at være konkurrencedygtige.