Annoncering på Google Ads eller Amazon Ads – Hvad er forskellen?

Og hvad giver størst gevinst for e-handlere?

Amazon og Google er i de senere år blevet mere direkte konkurrenter, efter at Amazon er blevet den tredjestørste online reklameplatform. De besøgende har dog forskellig adfærd på de to platforme.

Annonce

Sidste år blev Amazon udnævnt til den tredjestørste online reklameplatform – efter Facebook og Google[1], hvilket har sat Amazon og Google i mere direkte konkurrence, da begge platforme hjælper deres annoncører til at nå et bredt udvalg af potentielle kunder ud fra en PPC-budstrategi (betal pr. klik). Men her stopper lighederne også.

På Google bliver du ført til et brugerbestemt site, hvor du på Amazon forbliver på Amazons hjemmeside. Flere undersøgelser viser også, at de potentielle købere er i forskellige købsfaser, afhængig af om de bruger Google eller Amazon til deres produktsøgning. Det betyder bl.a. at de potentielle købere anvender Google til købets tidlige fase f.eks. informationssøgning og inspiration, mens Amazon anvendes i købets senere fase, f.eks. prissammenligning og køb. Derfor er der helt naturlig en forskel på konverteringsraterne på Google og Amazon annoncering. Flere forskellige kilder fortæller dog, at konverteringsraten på Amazon kan være op til 10 gange bedre end Google Ads.

Forskellige typer af kampagner

Forskelle findes også i de kampagnetyper Google og Amazon tilbyder, samt måden hvorpå annoncører kan styre deres kampagner på de to platforme. Nedenfor vil forskellene blive gennemgået.

Amazons kampagnetyper

Helt grundlæggende giver Amazon virksomheder, der sælger på Amazon, mulighed for at annoncere med kampagnetyperne sponsorerede produkter eller sponsorerede brands.

Sponsorerede produkter er annoncer, hvor de produkter, der sælges på Amazon, vises individuelt på søgeresultatssiderne og på produktsiderne rangeret højere end konkurrerende produkter. Sponserede produkter hjælper dermed sælgerne på Amazon med at drive synlighed og salg.

Til forskel fra sponsorerede produkter er kampagnetypen sponsorerede brands kun for virksomheder, som har registreret et brand (brandstore) hos dem. Sponsorerede brands er annoncer, hvor der linkes til brandets brandstore til Amazon eller en liste af brandets produkter. Hvor sponsorerede produkter bliver vist på produktlisten (søgeresultatssiderne eller på selve produktsiden), bliver sponsorerede brands typisk vist på toppen af søgeresultatssiden med den annoncerende virksomheds logo og slogan, samt tre bedst solgte varer.

I lighed med Google Ads (tidl. Adwords) kan annoncører på Amazon vælge søgeordsmatchning, f.eks. relaterede søgeord, søgeord, der indgår i fraser eller søgninger identiske med søgeordet.

For at annoncere med sponsorerede brands, skal annoncøren manuelt vælge de søgeord, der skal vise hen til annoncen. At annoncere med kampagnetypen sponsorerede produkter er dog lidt mere avanceret. Her skal annoncøren vælge mellem manuelt valgte søgeord, som ved sponsorerede brands eller automatisk valgte søgeord. Ved sidstnævnte tilbyder Amazon, at lade deres algoritme bestemme, hvilke søgninger, der er relevante for dine produkter. Når Amazon kører en automatisk kampagne, finder de søgeord, som matcher varebeskrivelsen, kategorien og produktsøgeord.

Annonce

Googles kampagnetyper

Google Ads (tidl. Adwords) og Google Shopping er de to kampagnetyper, som er lig Amazons. Google Ads er betalte annoncer, der vises, som de fire øverste resultater (og ofte de fire nederste), når du søger efter et produkt eller en serviceydelse på Google. Google Shopping annoncer, er de, der vises øverst eller øverst til højre i Google søgeresultater, hvor du kan se billede, titel, pris og virksomhed/webshop. Annoncerne giver brugerne informationer om produkterne direkte fra søgeresultatssiden.

Google Shopping og Google Ads er ikke det samme. Det er derfor muligt, at få vist begge typer af kampagner i søgeresultaterne på samme tid. Google Shopping fungerer heller ikke ligesom Google Ads. Hvor annoncører ved Google Ads kan vælge søgeordsmatching, så bliver annoncer af kampagnetypen Google Shopping ikke styret af søgeord. Her er det i stedet Google, der bestemmer, hvad der skal vises hvornår, baseret på den information annoncøren giver. Det er dog muligt, at påvirke dette en smule, ved at angive negative søgeord – altså søgeord, annoncen ikke skal findes på.

Annoncering på Amazon kan give en større gevinst for e-handelsvirksomheder

Det er vigtigt at notere sig, at annonceringsstrategierne og resultaterne er forskellige ved salg af forskellige produkter, og ikke alle produkter, som annonceres på Google Shopping, passer til Amazon. Der er dog generiske fakta, der viser, at annoncering på Amazon kan give større gevinst end på Google

  • Amazon har en lavere klikpris end Google. Amazons gennemsnitlige klikpris er ca. 38 pct. lavere end Googles.
  • Da de handlende besøger Amazon med specifikke produkter i tankerne, er de mere købemodne og derfor mere tilbøjelige til at foretage et køb.
  • Amazon laver hele tiden nye tiltag. Et af disse er produktmålretning, hvor virksomheder kan annoncere lige under specifikke, konkurrerende varer på den samme side, hvilket giver mulighed for at få kundens opmærksomhed med en konkurrencemæssig fordel. Et andet tiltag er dynamisk budgivning, hvor virksomheder giver Amazon lov til at hæve eller sænke deres bud her og nu, når de forventer annoncekonvertering. Denne praksis virker, da den er baseret på Amazons algoritme og kendskab til kundernes adfærd på deres platform.

Både Amazon og Google er dog nyttige for virksomheder, der vil markedsføre deres produkter. Amazons platform forenkler mange ting for virksomhederne, men forlanger til gengæld streng overholdelse af regler og betingelser. Ved Google har virksomhederne modsat mere kontrol ved at de kan vise hen til brugerspecifikke sider og styre kundernes færd herfra, men der er også andre ting, man skal tænke på som f.eks. design, produktvisning, lagerfunktion osv.

[1] https://fortune.com/2018/09/19/amazon-facebook-google-digital-ads/

Denne artikel er skrevet af Mark Daniel Zalomajev, Founder of INNELS