Forsinkelse af IT-system kan koste dansk e-handel dyrt

Nyt IT-system til momsafregning når sandsynligvis ikke at blive klar i tide.

Fredag d. 1. januar 2021 skulle have været en glædens dag for danske e-handlere. Det er nemlig dagen, hvor EU sløjfer bagatelgrænsen for moms på kommercielle forsendelser fra ikke-EU-lande, så der fremover lægges moms på hver eneste pakke fra webshops uden for EU. Men meget tyder på, at forventningerne til 1. januar 2021 må nedjusteres.

Farvel til en upopulær regel

Dansk Erhverv og FDIH har i flere år protesteret mod bagatelgrænsen, som gør det muligt for bl.a. kinesiske netbutikker at sende pakker med en værdi på op til 80 kroner momsfrit til danske forbrugere.

Annonce

Denne momsfritagelse stiller danske virksomheder dårligt i konkurrencen med virksomheder uden for EU, ikke mindst fordi langt størstedelen af de pakker, der kommer til Danmark fra Kina, har en værdiangivelse på under 80 kroner.

Bagatelgrænsen har desuden medført flere eksempler på systematisk undervurdering af forsendelsernes værdi for bevidst at undgå at betale moms. Afskaffelsen af bagatelgrænsen fjerner muligheden for denne type spekulation og vil således komme danske virksomheder til gode.

Men man skal ikke glæde sig for tidligt. OSM2 – IT-systemet, som skal bruges til at håndtere og afregne moms på forsendelserne – bliver efter al sandsynlighed forsinket.

I et notat til Folketingets Skatteudvalg skriver Skatteministeriet, at man i forbindelse med et større eftersyn af planerne for Skatteforvaltningens it-projekter har måttet konstatere, at man er bagud med udviklingen af OSM2.

Eftersynet viser, at projekterne er blevet prioriteret for sent, og at arbejdet ikke er kommet så langt, som det burde have været på nuværende tidspunkt. I forlængelse heraf er der betydelig risiko for, at EUs tidsfrister ikke kan overholdes, lyder det i notatet.

Ifølge notatet arbejder man i første omgang på en minimumsløsning, som i mangel af bedre kan tages i brug 1. januar 2021, og at man vil forsøge at løse problemet ved manuel sagsbehandling. Sidstnævnte er blevet mødt med skepsis af både FDIH og Dansk Erhverv.

Vi er bekymrede for, at alternative systemer og manuel sagsbehandling ikke bliver effektiv, og at udenlandske virksomheder kan fortsætte med at sælge til danske forbrugere uden at betale moms. Det er urimelige konkurrencevilkår, og statskassen mister indtægter, sagde Lone Rasmussen, markedschef hos Dansk Erhverv, forleden til Finans.

Manuel sagsbehandling i praksis

Dansk Erhverv og FDIH er især bekymrede for den massive strøm af pakker fra Kina, og med god grund. Det internationale postcenter i Kastrup Lufthavn modtager gennemsnitligt 38.000 forsendelser i døgnet – fra Kina alene. Det svarer til 26 pakker i minuttet døgnet rundt.

Annonce

Lad os antage, at den manuelle sagsbehandling gennemsnitligt tager et halvt minut pr. forsendelse. For at kunne kontrollere 26 pakker i minuttet må det internationale postcenter altså have 13 medarbejdere på opgaven 24/7. Det svarer til lige knap 60 fuldtidsansatte og medfører en årlig lønudgift på et tocifret millionbeløb.

Dertil kommer det fysiske setup, hvor de 60 fuldtidsansatte skal udføre deres arbejde, samt IT-udstyr, planlægning og måske også et mindre IT-system til formålet.

Da ovenstående beregninger bygger på en antagelse foretaget af denne artikels skribent, som ikke har kendskab til arbejdsgangene i et internationalt postcenter, skal tallene naturligvis tages med et gran salt.

Ikke desto mindre skal man nok være mere end almindeligt optimistisk for at tro, at et så omfattende og dyrt kontrolarbejde vil blive iværksat.

Det virker umiddelbart mere sandsynligt, at den manuelle sagsbehandling blot vil blive en stikprøvekontrol. I praksis betyder det, at Wish og andre netbutikker uden for EU kan slippe for at betale moms på en stor del af deres forsendelser, indtil IT-systemet bliver klar.

Det svenske system

I Sverige fjernede man bagatelgrænsen allerede i marts 2018, og PostNord etablerede et system, som sikrer, at afsendere uden for EU betaler moms og et håndteringsgebyr til PostNord.

Både Dansk Erhverv og FDIH mener, at man bør indføre det svenske system i Danmark, men ifølge skatteminister Morten Bødskov er det ikke så ligetil, som det lyder. I et svar til DFs René Christensens spørgsmål, om PostNord kan anvende det svenske system i Danmark, skriver Morten Bødskov:

Det vil ikke være muligt direkte at anvende det svenske system i Danmark, idet der skal foretages en række tilpasninger først og fremmest af it-systemer for at kunne anvende denne løsning i Danmark.

E-handelsbranchen må altså bare heppe på OSM2-systemet og krydse fingre for, at forsinkelsen bliver så lille som muligt.

Pengene fosser ud af statskassen

Ifølge en nylig rapport fra EUs Revisionsret er den kontrol, som udføres af de enkelte landes skattemyndigheder og EU-Kommissionen, ikke god nok. Også opkrævningen af moms og told halter, hovedsageligt fordi det med det nuværende system er op til virksomhederne at lade sig momsregistrere og betale moms.

EU-kommissionen vurderer, at ”tabet på varer af ringe værdi fra lande uden for EU kan være så højt som 5 milliarder euro om året.” Hvis man går ud fra, at tabet er fordelt ligeligt fordelt mellem de 28 EU-lande i forhold til størrelsen på landenes befolkning, betyder det et tab på omkring 410 mio. danske kroner for Danmarks vedkommende.

Dansk Erhverv skønner, at tabte momsindtægter og subsidieret fragt for pakker fra Kina alene står den danske stat i 253 – 363 millioner kroner hvert år.