Passer love og regler til din forretningsmodel?

Erhvervsstyrelsen har nu lanceret en hjemmeside, hvor nyttig information forhindrer benspænd for din virksomhed.

Det er ikke altid nemt at finde rundt i de mange love og regler, som gør sig gældende inden for e-handel, deløkonomi eller lignende. Regler, som alle danske virksomheder skal makke ret efter.

Annonce

Men nu bliver det en smule nemmere, uanset om man opererer på hjemme- eller eksportmarkederne.

Erhvervsstyrelsen har oprettet en fælles hjemmeside, hvor man som virksomhed kan få styr på forbrugerregler, markedsføringsregler, cookieregler eller krav til selve produktet.

Hjemmesiden hedder nyeforretningsmodeller.dk.

Her bliver det også muligt at henvende sig med spørgsmål på tværs af styrelser og myndigheder i Danmark og andre EU-lande.

- Det er et indlysende rigtigt initiativ, og så håber jeg, at det både vil fungere som en hjælp til de virksomheder, der spørger, og ikke mindst som en inspiration til myndigheder og politikere om at forenkle og forandre love og regler, udtaler Niels Ralund, direktør i FDIH.

Kilde: FDIH