Sprint: Digital(t) Danmark!

Danske virksomheder halter bagud i digitaliseringen i forhold til resten af Norden.

Annonce

...Og mange danske virksomheder har ikke en strategi for digital omstilling.

Især for de små og mellemstore
virksomheder (SMV’er) kan det være svært at navigere i de digitale
vækstmuligheder, og kun én ud af tre SMV’er i Danmark er i kategorien
”avanceret digitale”. 

Annonce

Den 23. januar lancerer Dansk Design Center og D2i derfor ’Design to innovate’-indsatsen, også kaldet: ”Sprint:Digital”.

Det nye projekt skal hjælpe 100 små og mellemstore virksomheder med at løse digitale udfordringer på bare fem dage.

Lanceringen sker i samarbejde med Dansk Erhverv i Børssalen i København

Sprintet gør nye løsninger

Til forskel fra gængse workshops er et sprint et kompakt forløb, der over fem dage hjælper virksomheder med at løse en konkret udfordring.

Virksomhederne får hjælp af ”sprintkonsulenter” fra bl.a. designbureauer, der anvender designernes metoder og tankegang til at kortlægge og løse virksomhedens udfordring. 

Christian Bason, adm. direktør, Dansk Design Center udtaler i en pressemeddelelse:

- Som virksomhedsejer i 2019 er man nødt til at forholde sig til digitalisering. Men det er ikke alle virksomheder – særligt ikke de små og mellemstore – der har ressourcerne til det. Med Sprint:Digital bruger vi velafprøvede designmetoder til at kickstarte den digitale transformation.

Thit Juul Madsen, Direktør, Design2innovate, kommenterer:

- Vi oplever, at sprintformatet effektivt fjerner den følelse af uoverskuelighed nogle SMV´er får, når de skal forholde sig digitalisering. Sprintet gør nye løsninger og muligheder konkrete hurtigt og struktureret. Det kræver et intenst fokus at sprinte, men giver samtidig meget hurtigt hver virksomhed en fin afklaring både på retning og en efterfølgende mulig, digital løsning.

Sprint:Digital er en udmøntning af
regeringens digitaliseringsstrategi under SMV:Digital, der skal løfte danske
SMV’er digitalt og give dem mulighed for at forny deres forretning,
produktivitet og konkurrenceevne.