Online markedspladser – Trussel eller mulighed?

Markedspladserne tager en stadigt stigende andel af salget på nettet

Der er blevet talt og skrevet meget om Amazon i de forløbne år, især blandt e-handlere. Ikke så underligt, når man ser på, hvordan den amerikanske markedsplads har manifesteret sig i de danske forbrugeres bevidsthed og dermed er blevet en væsentlig konkurrent for danske webshops inden for enhver tænkelig produktkategori. Ifølge FDIHs seneste årsrapporter har danskerne i årevis lagt omkring 2% af deres online handler hos Amazon.

Annonce

Amazon stjæler billedet

For mange mennesker er Amazon blevet synonym med online markedsplads. Amazon er dog langt fra den eneste af sin slags. Også Zalando, eBay, Wish og AliExpress bliver flittigt besøgt af danskerne og stod hver især gennemsnitligt for lige så mange handler som Amazon i første halvdel af 2018 (kilde: FDIHs halvårsanalyse 2018).

Sammenlagt lægger danskerne altså næsten 10% af deres online handler på disse 5 markedspladser, og tendensen ser ud til at være stigende.

Markedspladsernes betydning for dansk e-handel

De globale markedspladsers succes har kostet væsentlige markedsandele for danske webshops. Markedsandele, som giganterne ikke ser ud til at give slip på. Danske e-handlere må derfor i højere grad end tidligere afsøge muligheder i udlandet, heriblandt på de store online markedspladser.

Ifølge Annette Falberg, direktør for DI Handel, er der endnu meget lidt viden om dette emne. For at samle viden, der kan styrke eksporten inden for dansk e-handel, har DI Handel og CBS i fællesskab søsat projektet ”E-eksport via online markedspladser”.

– Vi tror og håber på, at der er en mulighed for danske virksomheder at komme ud på eksportmarkederne via det her projekt, siger Annette Falberg.

Første del af projektet er en analyse af danske virksomheders kendskab og holdning til markedspladserne samt de fordele og ulemper, de ser i forhold til at benytte dem som salgskanal.

Projektet består desuden af en kortlægning af udvalgte markedspladser samt udvikling af en e-eksport-platform og en forretningsguide samt nogle værktøjer, som virksomhederne kan bruge til at afdække mulighederne for salg via markedspladserne. Projektet afsluttes med udarbejdelse af cases.

Analysen og en nærmere beskrivelse af projektet findes på https://www.onlinemarkedspladser.dk.

Annonce

Trussel eller mulighed?

16% af de adspurgte virksomheder i ovennævnte analyse anser markedspladserne for at være en trussel for deres egen forretning, mens 30% ser dem som en mulighed. Det er værd at bemærke, at handelsvirksomhederne føler sig langt mere truet af markedspladserne, end producentvirksomhederne gør.

Men det er langt fra alle, der har gjort sig overvejelser om markedspladsernes indflydelse.

– Det er næsten det værste. Over 50% har faktisk ikke taget stilling til, om de synes det er en trussel eller en mulighed, og hvad de skal gøre ved det. Derfor er det godt, at vi har gang i det her projekt, som skal gøre de danske virksomheder mere opmærksomme på mulighederne. Vi skal bidrage med at give danske virksomheder mere viden om det her emne, så de selv kan træffe nogle kvalificerede beslutninger, udtaler Annette Falberg.

LÆS OGSÅ: Amazons ”Try before you buy” kommer til Europa

Danske e-handleres kendskab og erfaring

Ifølge analysen har hver fjerde af de adspurgte virksomheder intet kendskab til de globale online markedspladser overhovedet.

Selv blandt den del af virksomhederne, som i forvejen eksporterer til udenlandske kunder eller er interesseret i dette, har kun hver 10. virksomhed erfaring med at sælge via markedspladserne.

Fordele og ulemper ved at sælge på markedspladserne

For virksomhederne i analysen er der mange gode grunde til at sælge via markedspladserne. De 3 vigtigste drivere for virksomhederne er:

  • Mulighed for nå ud til nye kundegrupper, som man ikke kan nå via andre kanaler
  • Mulighed for at accelerere virksomhedens vækst
  • Man kan let udvide til online markedspladser i andre lande, når man først er på en markedsplads

Virksomhederne ser dog også mange barrierer i forhold til markedspladserne. De 3 vigtigste grunde til ikke at sælge via markedspladserne er:

  • Hård konkurrence som følge af pristransparens
  • Det er ressourcekrævende at være til stede på markedspladserne
  • Man skal sætte sig ind i mange love og regler for at sælge via markedspladserne

Fordelene opleves generelt som større - og ulemperne mindre - af de virksomheder, der sælger på markedspladserne, end af de øvrige virksomheder. Årsagen til dette kan selvfølgelig være, at de virksomheder, der har valgt at bruge markedspladserne som salgskanal, netop gjorde det, fordi de allerede inden så flere fordele end ulemper ved denne salgskanal.

LÆS OGSÅ: Amazon lurer: Fremtiden for dansk e-handel i en kamp om overlevelse?

Hvad siger de erfarne virksomheder?

31% af de virksomheder, som er til stede på markedspladserne, har oplevet en væsentlig stigning i omsætningen, og 28% har øget deres indtjening væsentligt via deres salg på markedspladserne.

Umiddelbart lyder det ikke af så meget, men hvis man kigger nærmere på de tal, der ligger til grund for analysen, ser det langt mere lovende ud.

Kun ca. 10% af de virksomheder, som er til stede på markedspladserne, kan for alvor betegnes som erfarne. Resten er relativt nye i denne sammenhæng og er stadig i gang med at afprøve mulighederne og gøre sig de første erfaringer med markedspladserne.

– De virksomheder, som virkelig har fået erfaring og virkelig har lagt det ind som strategi, det er dem, der oplever denne her øgede indtjening og øgede eksport og omsætning. De andre skal højere op i erfaringskurven, før de oplever, at de får øget indtjening og øget eksport, forklarer Annette Falberg.

Dette afspejles tydeligt i de indsamlede data. Blandt de mest erfarne virksomheder var der markant flere end de ovennævnte 31% og 28%, som havde oplevet en stigning i omsætning og indtjening.

En stor del af de uerfarne virksomheder havde naturligt nok endnu ikke oplevet en sådan stigning, og deres svar trak således gennemsnittet ned. Men efterhånden som disse virksomheder bevæger sig længere op ad erfaringskurven, vil de forhåbentlig også kunne svare lige så positivt som de mere erfarne virksomheder.

Mon ikke dette kan gøre flere e-handlere interesserede i at undersøge mulighederne for at sælge på markedspladserne?