Vejen til en bedre bundlinje

3 tiltag, der tilsammen kan 3-doble din virksomheds indtjening

Annonce

Jeg må starte med at advare dig. Jeg kommer ikke til at servere tre quickfixes, der på et øjeblik får din omsætning til at galoppere derudaf i rasende fart. De tre tiltag, du kan læse om i denne artikel, kræver planlægning, handlekraft, knofedt, tid, penge og tålmodighed. Til gengæld er der udsigt til særdeles mærkbare resultater, hvis du og din virksomhed investerer det, der skal til.

De tre tiltag er ikke kun gavnlige for B2C-virksomheder. Ifølge branchedirektør Annette Falberg fra DI Handel er der et stort potentiale på det europæiske B2B-marked.

Annonce

– Europæiske forbrugere handler mere og mere på nettet, og det gælder også virksomhederne. De nyeste tal fra EU’s statistikorganisation Eurostat viser, at omkring halvdelen af virksomhederne i EU også handler via digitale kanaler, siger Annette Falberg.

Tallene taler deres tydelige sprog

Dansk Industri har netop udgivet en performance-analyse, der viser, hvilken indflydelse virksomheders digitaliseringsgrad, eksport og e-handel har på indtjeningen. Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik og omfatter virksomheder i brancherne detailhandel, engroshandel og industri.

Det kommer ikke som en overraskelse, at disse tre faktorer har en positiv effekt på bundlinjen. Men effekten er så markant, at det bør sætte tanker i gang rundt omkring i de danske virksomheder.

Kort fortalt kan digitalisering, e-handel og eksport tilsammen potentielt føre til mere end en tredobling af en virksomheds indtjening (ordinært resultat) pr. medarbejder.

1. Digitalisering

Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik, som deler virksomhederne op i fire digitaliseringsgrader. En virksomheds digitaliseringsgrad er et udtryk for, hvor mange af forretningsområderne produktion, administration/drift, analyse, markedsføring, salg og forsyningskæde virksomheden har digitaliseret. 

En virksomhed kaldes ”avanceret digital”, hvis den har digitaliseret 5-6 af de seks forretningsområder, ”medium digital” hvis 3-4 områder er digitaliserede og ”basalt digital” ved 1-2 digitaliserede områder. Hvis ingen områder er digitaliseret, kaldes virksomheden ”ikke digital”.

Analysen viser en klar sammenhæng mellem digitaliseringsgrad og indtjening. Medium og avanceret digitale virksomheder har hele 59 % større indtjening end basalt digitale og ikke-digitale virksomheder.

2. E-handel

Virksomheder med e-handel har en betydeligt større indtjening end de virksomheder, der ikke har e-handel. Potentialet er størst for ikke/basalt digitaliserede virksomheder uden eksport. Ved at implementere e-handel kan disse virksomheder løfte deres indtjening med 40 %.

Etablering af e-handel fører ofte til en højere digitaliseringsgrad. En virksomhed, der går fra ikke/basalt digitaliseret til medium/avanceret digitaliseret i forbindelse med etablering af e-handel, kan således øge indtjeningen med 74 %.

Fordelen for medium/avanceret digitaliserede virksomheder er noget mindre, men alligevel så stor, at det sagtens kan betale sig for disse virksomheder at etablere e-handel. Det er også værd at bemærke, at e-handel alt andet lige er lettere at implementere, hvis virksomheden i forvejen har et højt digitaliseringsniveau.

3. Eksport

Den af de tre faktorer, der har størst indflydelse på bundlinjen, er eksport. Effekten af eksport er væsentligt større end effekten af hver af de to andre faktorer.

Også her er det de ikke-digitaliserede og basalt digitaliserede virksomheder, der har størst potentiale. Andelen af disse virksomheder, der eksporterer, har 90 % større indtjening end dem, der ikke eksporterer – altså næsten en fordobling.

LÆS OGSÅ: Modebranchen: Et forgangseksempel for eksportvækst

Vejen til den 3-dobbelte indtjening

Nedenfor kan du se tre eksempler på, hvordan de 3 tiltag kan påvirke indtjeningen, afhængigt af hvilken rækkefølge de implementeres i. Uanset rækkefølgen er potentialet det samme: En stigning på 216 %, altså godt og vel en tredobling af indtjeningen.

Selv om eksport er det tiltag, der har størst potentiale, kan det varmt anbefales at starte med digitalisering. Jo tidligere dette tiltag implementeres, jo lettere og billigere vil det være at gennemføre. Desuden kan investeringer i digitalisering og e-handel gøre det lettere at tilgå nye markeder.

I praksis er det som regel ikke så skarpt opdelt som vist ovenfor. Ofte giver det bedst mening at implementere dele af de tre tiltag sideløbende.

Kan en virksomhed skaleres uden at være digitaliseret?

Næsten hver tredje af alle danske virksomheder inden for detail, engros og industri er kun basalt eller slet ikke digitaliserede, og det er i høj grad de mindre virksomheder, der mangler digitalisering.

Blandt virksomheder med 100+ ansatte er det kun knap hver syvende, der ikke er medium eller avanceret digitale. Ser vi på de større virksomheder, der har eksport og e-handel, er der stort set ingen, der er mindre end medium digitale.

Meget tyder altså på, at manglende digitalisering sætter en begrænsning for en virksomheds vækstmuligheder.

Enormt potentiale for SMV’er

Det er ikke kun på digitaliseringsområdet, at de små og mellemstore virksomheder halter bagefter. Der er også langt færre SMV’er end store virksomheder, der har e-handel og e-eksport (e-handel i udlandet), og fraværet af disse to områder bliver mere udtalt, jo mindre virksomhedsstørrelser det drejer sig om.

Blandt virksomheder med 10-49 ansatte er det kun 29 %, der har e-handel, og 10 %, der har e-eksport. Til sammenligning er det næsten dobbelt så stor en andel af de store virksomheder (250+ ansatte), som har e-handel, og når det gælder e-eksport, er andelen mere end tre gange så stor som hos de små virksomheder.

Der ligger med andre ord et stort, uudnyttet potentiale, særligt hos de små virksomheder, men bestemt også hos de mellemstore. 

– Det er vigtigt, at de danske virksomheder får sat strøm til e-handel. Det kan de f.eks. få hjælp til i det nye regeringsinitiativ SMV:Digital under Erhvervsstyrelsen. Her får SMV’er tilbudt et program, hvor de kan få hjælp til digital omstilling, siger Annette Falberg.

LÆS OGSÅ: SMV:Digital: ”Det er det absolut mest lovende, jeg længe har lavet”

En indbygget bonus

En tredobling af indtjeningen er til at tage og føle på, men det kan faktisk blive til endnu mere.

Da den potentielle stigning i indtjeningen, som følger af digitalisering, e-handel og eksport, er pr. ansat, har en virksomheds samlede indtjening potentiale til at stige endnu mere, hvis medarbejderstaben udvides. Dette kan bl.a. finansieres via den ekstra indtjening, som skyldes de tre tiltag. 

Hvis f.eks. en virksomhed øger antallet af ansatte fra 40 til 50 sideløbende med implementeringen af digitalisering, e-handel og eksport, kan virksomhedens samlede indtjening potentielt firedobles. Performance-rapporten fra Dansk Industri kan downloades på Dansk Industris hjemmeside.